2016г. - Комисията за защита от дискриминация

Комисията за трудоустрояване по протокол от 04.03.2013 г. ... жалбоподателя е бил трудоустроен с ЕР №3403 от 169/07.10.2004 г. на ТЕЛК с диагноза „дискова херния“, със следните противопоказни условия на труд: „тежък ...

2016г. - Комисията за защита от дискриминация - Свързани документи

2016г. - Комисията за защита от дискриминация

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/2015/otchet/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202016.pdf

Комисията за трудоустрояване по протокол от 04.03.2013 г. ... жалбоподателя е бил трудоустроен с ЕР №3403 от 169/07.10.2004 г. на ТЕЛК с диагноза „дискова херния“, със следните противопоказни условия на труд: „тежък ...

Adobe Photoshop PDF - Комисията за защита от дискриминация

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/materials/narachnik/nary4nikbg.pdf

защита от дискриминация, от момента на подаване на жалба или сигнал до ... ЗЗДискр. забранява и тормоза на основата на признаците, изброени в както в самия закон, така и в други ... работното място, КЗД препупреждава работодателя за отговорността, която носи в ... Примерен образец на жалба и.

комисия за защита от дискриминация с б о р н и к съдебна ...

http://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/materials/sadebna/HANDBOOK%20FINAL_BG.pdf

инвалиди в магазините "Практикер" и "Техномаркет". В район ... на една класна стая и вътрешна фасада, подмяна на балатум, поставяне на теракот,.

Adobe Photoshop PDF - Комисия за защита от дискриминация

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/materials/narachnik/nary4nikbg.pdf

Примерен образец на жалба и сигнал вж. Приложение № 1. В жалбата или сигнала подателят може да посочи признак или признаци, по които счита, че ...

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ... - КЗЛД

https://www.cpdp.bg/download.php?part=element&aid=2327

26 ноем. 2013 ... земеделски производители и за дейността им с цел: контрол върху ползването ... за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. ... адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;.

ДИСКРИМИНАЦИЯ

http://preview.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/7-Legal_Protectioni.pdf

Образец на жалба до Комисията за защита от дискриминация. ДО. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ. ДИСКРИМИНАЦИЯ. ЖАЛБА от .

Защита чрез международните органи и механизми за защита ...

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Europe-FAIR-module-5-Training-modules-2018-BUL.pdf

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. ЕСХ. Европейска социална харта. ДП-ЕСХ. Допълнителен протокол към ЕСХ.

Множественная дискриминация - Equal Rights Trust

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Paola%20Uchellari.pdf

тому недостаток правовой защиты стал косвенной причиной недостатка мораль- ной и практической поддержки жертв множественной дискриминации.

ценовата дискриминация като инструмент за ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Stanislav_Ivanov/publication/255854937_Price_Discrimination_as_a_Hotel_Revenue_Management_Tool_-_From_Theory_to_Practice/links/59e7644a0f7e9bed362beb8b/Price-Discrimination-as-a-Hotel

Ценова еластичност. В основата на ценовата дискриминация стои различната ценова еластичност на търсенето на хотелско настаняване от страна ...

Годишна данъчна декларация за 2016г.

http://www.vn.government.bg/stranici/1oa/avik/govk2016.pdf

75, ал. 3 от ЗКПО. 6 чл.16. Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, ... 1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО ... ден месец година. 2 0 1. 20.4 Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Да О.

2013г, изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г. - Национален ...

https://www.nfc.bg/wp-content/uploads/2016/ZFI_v5_16112017.pdf

схема за държавна помощ за производство на филми установена и прилагана в ... институции и разпространение на мултимедийни произведения "онлайн" ... научно-популярни и анимационни филми “Златен ритон” или “Златна.

Приказ_уточ.план закупок 2016г

http://tpsa.kz/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-2016%D0%B3-01.09.2016%D0%B3.pdf

11 ноя 2016 ... кетен станкН НА отсутстния механических. Понрж, Лісний прочнокти ... 3 ООД,00. | 02 феврат |. 10 дней. 00001OISE. 03 Закутки всчет.

Наредба № 11 от 01 септември 2016г. за оценяване на ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS-otsenyavane.pdf

1 септ. 2016 ... 4. условията и реда за организацията и провеждането на ... на заинтересованите страни и на обществото за резултатите от ученето ... (4) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са:.

План за защита на населението при бедствия - Защита при ...

https://www.sofia.bg/documents/20182/302128/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82 I 13032019.pdf/cc846e32-64a5-48e7-90cb-1cd98bf54bf4

Планът за защита при бедствия част I Наводнения, е актуализиран и ... защита при наводнение е единна част от Плана за защита при бедствия ... НКВ – Национален контролен възел на Системата за ранно предупреждение и ...

серия дискриминация вне закона - Высшая школа экономики

https://www.hse.ru/data/2010/03/19/1217889640/Hrestomatia_Tom_1_Block_NEW.pdf

19 мар 2010 ... при изучении курса «Защита личности от дискриминации» и общих курсов по правам человека. Предназначено для преподавателей ...

На 11 ХІ 2016г. ПГРЕ „Г. С. Раковски“ беше домакин на ...

https://gre-rakovski.com/wp-content/uploads/2016/11/%D0%90%D0%BB.-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ беше домакин на квалификационен семинар за учители по български език и литература, организиран от РУО – Бургас. Темата на ...

м.март, 2016г. ДЕН НА САМОДЕЕЦА Посвещава се на село ...

https://www.byala-slatina.com/assets/2016/sokolare/4.pdf

1 мар 2016 ... община Бяла Слатина. Деца от подготвителна за училище група от ... с пролетно настроение с помощта на хумористична сценка за.

Мрежа/услуга Параметър Измерване 2014г. 2015г. 2016г ...

http://eurocomyakoruda.net/docs/skorosti-prilojenie.pdf

Мрежа/услуга. Параметър. Измерване. 2014г. ... интернет. Постигната скорост на предаване на данни. Максимална постигната скорост на предаване ...

Мрежа/услуга Параметър Измерване 2014г. 2015г. 2016г. 2017г ...

http://ecomservice.bg/docs/skorosti-prilojenie.pdf

закъснение след дните закъснение след договорената дата. Достъп до интернет. Постигната скорост на предаване на данни. Максимална постигната.

2018/ 506 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0506&from=EN

27 мар 2018 ... или от шолове от свински бут, покрити със сланина със или без кожа. ... След като се постигне добро вътрешно осоляване, шунката се ...

2016/ 427 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0427&from=EN

31 мар 2016 ... „Грешка“ е отклонението между измерена или изчислена стойност и ... кормуване в градски условия и кормуване по второстепенни пътища, ... Обхватът на скорости при кормуване по магистрала трябва да включва скорости между 90 и най-малко ... Основни настройки за изчисленията.

2016/ 611 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016D0611&from=en

20 апр 2016 ... показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на ... фризьорски салони и др. ... телно на перилни детергенти за професионална употреба, съо ... сапуни, шампоани и др.) и текс.

2017/ 302 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017D0302&from=RO

21 февр. 2017 ... при интензивното отглеждане на птици или свине на 19 октомври 2015 г. ... невъзможно използването на някои плаващи мате риали ...

Протокол на комисията

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=3e7ff01d-4372-4bd6-bbd1-69b70dd592ab

на директора на РЗОК Стара Загора започна работа комисия в следния ... м SBS. Заготовка и монтаж подулучна пола от поцинкована ламарина и ...

2017/ 128 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0128&from=IT

26 ян. 2017 ... Micrurus nigrocinctus (III Хондурас) Централноамериканска коралова змия. Micrurus ruatanus (III Хондурас). Роатанска коралова змия.

B ДИРЕКТИВА 95/31/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 юли ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1995L0031%3A20061229%3ABG%3APDF

29 Дек 2006 ... Химично наименование. Изомалцът е смес от хидрирани моно- и дизахариди, чиито основни компоненти са следните дизахариди:.

(ЕС) 2019/ 665 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019D0665&from=EN

17 апр 2019 ... Биоразградими отпадъци от опаковки, които са отстранени преди, по време или след процеса на рециклиране, не се включват в ...

(ЕС) 2019/ 947 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0947&from=IT

11 юни 2019 ... (2) Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 г. относно ... за всеки компетентен орган от гледна точка на отговорностите; ... Изпитът включва 40 въпроса с възможност за избор на ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/ 318 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0318&from=EN

26 февр. 2019 ... средства и техния разход на гориво или за цел да се определи ... влекачите се разглеждат като несъчленени товарни автомобили, но с ...

Протокол № 1 от работата на комисията

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/08/10/protokol__1-pismeni_prevodi.pdf

10 авг. 2018 ... [email protected]. 5. Лозанова 48 ООД оферта. Лозанова 48 ООД. 31 юли 2018 13:07:48. Лице за контакт: Юлия Лозанова. 02 9587615.

Р Е Ш Е Н И Е № Ц - 18 от 30.06.2016 г. КОМИСИЯТА ЗА ... - КЕВР

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-c18-2016.pdf

30 юни 2016 ... Одитиран годишен финансов отчет за 2015 г., с всички пояснителни ... част на централата е коригиран с 330 knm3, до изравняване на общата ... топлоенергията, произведена в "АЕЦ Козлодуй“ ЕАД № ДОД.ФД.

Р Е Ш Е Н И Е № И1-Л-356 от 30.05.2017 г. КОМИСИЯТА ... - КЕВР

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1-l-356_17.pdf

30 май 2017 ... „Джи Ви Ай“ ООД са: Владимир Георгиев Владимиров - Житенски, ЕГН 6605167020, с дял от капитала в размер на 1200 лв., Георги ...

2016/ 1784 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R1784&from=ES

8 Окт 2016 ... За определяне на точната моларна концентрация на разтвора на натриев тиосулфат се препоръчва следната процедура:.

2017/ 1532 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017D1532&from=EN

8 септ. 2017 ... съдържат пет одобрени активни вещества (алфа хлоралоза, алуминиев фосфид, водещ до отделяне на фосфан, въглероден диоксид ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 68/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02013R0068-20130219&from=EN

19 февр. 2013 ... маслодайни семена или маслодайни плодове, получени от предишен ... (1) На немски думата „Konzentrieren“ може да бъде заменена с „Eindicken“, където е ... други сортове. ... на картофи и който се състои главно.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02008R0889-20170507&from=EN

7 май 2017 ... растения с техните корени само в разтвор от минерални ... разтвор от хранителни вещества; ... меден оксид, бордолезов разтвор и.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.