Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска ...

Дискова херния (пролапс) на едно или повече от едно ниво с миелопатия. - Дискова ... на служебните задължения с ограничения или трудоустрояване.

Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска ... - Свързани документи

Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска ...

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/naredba_n-6_ot_13.02.2018_g._za_voennomedicinska_ekspertiza.pdf

Дискова херния (пролапс) на едно или повече от едно ниво с миелопатия. - Дискова ... на служебните задължения с ограничения или трудоустрояване.

Брой 1, 2018 - Военномедицинска академия

http://urology-vma.bg/wp-content/uploads/2018/04/JEMIS-1-2018.pdf

13 апр 2018 ... лечение на камъни в подковообразен бъбрек. П. Петров, О. Гъцев, ... и апаратите за лазерна литотрипсия се разкриха нови ... заведения – ВМА-Пловдив и УМБАЛ „Еврохоспитал“, Пловдив. Пациентите са раз-.

Брой извънреден, 2018 - Военномедицинска академия

http://urology-vma.bg/wp-content/uploads/2018/04/JEMIS-supplement-1-2018.pdf

13 апр 2018 ... демия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА и Българ- ... значима разлика между пациентите лекувани с PCNL, като ...

НАРЕДБА № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ...

http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_naredbi/Naredba_2.pdf

11 февр. 2009 ... животновъдни обекти за отглеждане на космат и пернат дивеч, съобразени с неговите физиологически ... а) ловни фазани - phasianide;.

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за ... - ВСС

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/naredba.pdf

9 февр. 2017 ... 2 от Закона за съдебната власт при назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи и при първоначално ...

НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и ... - ВСС

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/vss-naredba3-dv21-2017.pdf

23 февр. 2017 ... 1 от Закона за съдебната власт, се атестират съгласно изискванията на ал. 1. (5) Когато в периода на атестиране прокурор или ...

НАРЕДБА № 9 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ...

https://www.mon.bg/upload/3245/815010_doi.pdf

5 февр. 2010 ... "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за ... задължителна професионална подготовка за професията, както и ... (шампоани, балсами и ... разполагаеми средства и фризьорския салон;.

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ...

https://cs.mjs.bg/Home/DownloadPdf/naredba

15 февр. 2013 ... (1) Бюрото за съдимост при районен съд издава свидетелства и справки ... пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално ...

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ...

https://agri.bg/files/documents/2016/12/21/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%963-%D0%BE%D1%82-2015---%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

21 Дек 2016 ... Схема за дребни земеделски стопани;. 6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за обвързано с.

Извлечение от Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене ...

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2016/12/06/izvlechenie-ot-naredba1-14-fevruari-2007.pdf

6 Дек 2016 ... НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП. ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР. (извлечение).

наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bul180846.pdf

17 февр. 2015 ... Тогенбургска коза;. 10. Саанска коза;. 11. Алпийска коза. Списък на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол.

Наредба № Н-5 от 16 февруари 2016 г. за условията и реда за ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20161007_Naredba_N5_Priem_kursanti_VUZ.pdf

16 февр. 2016 ... конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за ... е допуснат, резултатите му от конкурсните изпити се анулират. ... Военноморските сили, Многопрофилна болница за активно лечение към ВМА - Варна, ...

наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и ...

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/11/03/naredba_1_tr.pdf

3 ноем. 2017 ... от г., в сила от г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с ... образец съгласно приложения № Г1 и Г2. Запазване на ...

наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета ...

https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=0CBA66B8-C369-9CEB-CAC08D0975DA3605

19 февр. 1999 ... натурализация, за възстановяване на българско гражданство и за освобождаване от ... молба по образец съгласно приложение № 5. ... 2. документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;. 3.

февруари 2018 г. - БНТ

https://p.bnt.bg/b/n/bnt-otchet-09-2017-do-02-2018-275273.pdf

27 апр 2018 ... „Млечният път” – документален филм на БНТ 2 Пловдив за българина Атанас. Вълев, който от години произвежда българско кисело ...

ЗАПОВЕД № РД-71 от 9 февруари 2018 г. На основание чл. 42 ...

http://eea.government.bg/zpo/docs/1-3-28-71-2018.pdf

9 февр. 2018 ... обезпечаване на ефективна защита на пещери: „Темната дупка“, „Проходна“ ... 1 в границите на пещера „Темната дупка“ се забранява:.

БРОЙ 5 - от 21 февруари до 05 март 2018 г. - АМБ

https://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__9f5b7e10db6383d8a147e9cf4d7ce03c.pdf

5 мар 2018 ... шафран, които са се счуквали в спе- циален съд, направен от бронз и месинг. ... ИЗКУПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕ-.

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/20827/nrdb2-dok-prof-obuchenie16g_izm011019.pdf

22 юни 2018 ... 1. свидетелство за професионална квалификация;. 2. удостоверение за професионално обучение;. 3. свидетелство за валидиране на ...

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г.

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%8A%D1%82

28 авг. 2018 ... НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища. ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Г л а в а п ъ р в а.

Пиелонефрит - Военномедицинска академия

http://www.urology-vma.bg/wp-content/uploads/files/Patient-information/Pielonefrit.pdf

Острият и хроничният обострен тубуло- интерстициален нефрит (пиелонефрит) е възпалително заболяване на бъбречната тъкан и кухинната ...

НАРЕДБА № 9 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация ...

https://www.mon.bg/upload/18079/dos_815020_Kozmetik.pdf

27 авг. 2018 ... нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и ...

НАРЕДБА 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за ...

https://www.dfz.bg/assets/15465/NAREDBA_6_ot_26102018_g_za_usloviqta_i_reda_za_predostavqne_na_finansova_pomos_po_Nacionalna_program.pdf

26 Окт 2018 ... С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне ... (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ. ... характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с ... аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, ...

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за ... - НАПОО

https://www.navet.government.bg/bg/media/NDok-ProfObuchenie-16i_100718.pdf

22 юни 2018 ... Чл. 4. (1) Документите за професионално обучение на лица, ... в МОН заверени с подпис и печат от директора, сканирани на ...

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/14656/168/

28 авг. 2018 ... местните пътища извън границите на урбанизираните територии, наричани за краткост „пътища". ... елемент на пътя от лек автомобил при свободен режим на ... този случай разширението на платното за движение се ... възел, което носи наименованието на съответното населено място.

Брой 1, 2019 - Военномедицинска академия

https://urology-vma.bg/wp-content/uploads/2019/07/JEMIS-1-2019.pdf

на изследването и високата му цена. Третият метод за насочена ... отворените пластики. (2). Използването на синтетични платна е предпостав- ... приблизително половината херниални дефекти са разпо- ложени латерално от ...

НАРЕДБА № 5 на МЗХГ от 3 септември 2018 г. за прилагане на ...

http://www.lacon-bg.com/documents/DV%20broi%2075 93-Naredba%205.pdf

3 септ. 2018 ... небиологично отглеждани нераждали женски свине, овце или кози ... продажба на пчелни майки и рояци се спазват изискванията на ...

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за ...

https://www.rzi-vt.bg/zakoni/Naredba1-f.n.hranene.pdf

Чл. Препоръчителният/адекватният хранителен прием на водоразтворими витамини, диференциран по възраст, пол и физиологични състояния ...

НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=11205&uuid=68DC494553555DC9E05400144FFB42AE

20 мар 2018 ... 1.4.1. извършване на манипулации и/или операции с малък обем и сложност ... "Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи ... 1.4.2.5. тумори на носната кухина, синусите и такива ангажиращи орбитата;.

Брой 1 Април 2016 - Военномедицинска академия

http://www.urology-vma.bg/wp-content/uploads/2016/05/jemis-1-2016-small.pdf

Урология, нефрология и хемодиализа ... значение има корелацията между външна и вътрешна ... без сигнификантна разлика между двете групи (Фиг.

2016/ 183 НА КОМИСИЯТА - от 11 февруари 201 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0183&from=EN

11 февр. 2016 ... Алуминиев фосфид. AT. EE. Алуминиев силикат (каолин). EL. FR. Алуминиев сулфат. NL. CZ. Азимсулфурон. EL. FR. Азоксистробин. UK.

Бюлетин февруари 2014

https://www.investbg.government.bg/sectors/index/download/lang/bg/file/ZmlsZXMvbGlicmFyeS9maWxlL2ZpbGUtOTEtMi0xOTc2LnBkZg==/title/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD %D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B

5 февр. 2014 ... ядка” ЕООД, „Експириън България” ЕАД. Специални гости на церемонията бяха г-н Пламен Орешарски – министър-председател на ...

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10178

(1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от ... свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на ... Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г ...

https://www.mon.bg/upload/16722/izm_nrdb5_OPP.pdf

28 септ. 2018 ... 1. разпределение на темите в урочни единици по учебни ... влизането в сила на тази наредба годишни тематични разпределения. § 9.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г ...

https://www.mon.bg/upload/21754/izm_24012020_nrdb4_2017_zaplahstane-truda.pdf

24 ян. 2020 ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и.

Наредба № 8121з-761 за изменение и допълнение на Наредба ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider63/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/4382e91a-8121z761pdf.pdf

МВР, квалифицирани специалисти в областта на физическата култура и ... Вал. 4, изречение второ думите само за целите на конкретния конкурс“ и.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/05/22/naredba__14_ot_2007_g.pdf

22 май 2019 ... може да бъде приложено копие от съответния документ за самоличност.“ 2. ... Конфедерация Швейцария, НЗОК/РЗОК издава преносим ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.