За Опазване на костилкови овощни праскови кайсии сливи ...

на пръскане и от това, дали третирате почва, посев или трайни насаждения. По принцип трябва да знаете с какво количество вода ще напръскате ...

За Опазване на костилкови овощни праскови кайсии сливи ... - Свързани документи

За Опазване на костилкови овощни праскови кайсии сливи ...

https://genkoenchev.com/image/polezno/-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D

на пръскане и от това, дали третирате почва, посев или трайни насаждения. По принцип трябва да знаете с какво количество вода ще напръскате ...

СХЕМА за опазване на Костилкови овощни от болести

https://genkoenchev.com/image/polezno/-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D

Предлаганата схема е информативна. В нея са включени разрешени продукти. , от офертата на „Агропал“ ООД. За всяка болест/ неприятел се прилага ...

10 Технологии за отглеждане на семкови и костилкови овощни ...

http://landsourceofincome.org/wp-content/uploads/book/10%20Tehnologii%20za%20otglevdane%20na%20semkovi%20i%20kostilkovi%20ovoshtni%20kulturi.pdf

ДЖАНКА ................ . ... Повечето ябълкови сортове плододават върху къси и слаби клончета. ... По-често се поливат насажденията, създадени върху.

Растителна защита на семкови и костилкови овощни култури

http://landsourceofincome.org/wp-content/uploads/book/Rasiitelna%20zashtita%20na%20semkovi%20i%20kostilkovi%20ovoshtni%20vidove.pdf

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

31. Моделиране кинетичните криви на сушене на кайсии

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/3.1/3.1-31.pdf

... на режимните параметри за конкретни плодове и зеленчуци, при които се постига намаляване на енергийните ... установка за снемане на кинетичните криви на сушене е показана на фиг.1. Състои ... Таблица 1. №. Модел. Име.

Добра растителнозащитна практика при овощни култури

http://www.stenli.net/nsrz/files/orz/praktika/7-ovostni.pdf

та корона и качествено пръскане. Да се из- ... Първото пръскане се провежда при разпукване на ... през пролетно-летния период са главния фактор ...

Биодинамична технология за засаждане на овощни дръвчета ...

http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/bio-dynamichna-technologia-darveta-hrasti.pdf

... био-динамичния календар за 2014 г. за подготовка на дупките за овошки, ... в Календара на Мария Тун са отбелязани със зелена вертикална ивица/.

1 Семкови овощни видове Вредител Гостоприемник Период на ...

http://www.stenli.net/nsrz/files/clkr/clkr_monitoring_fruits-08.pdf

Семкови овощни видове. Вредител ... През пукнатините изтича безцветен ексудат, които по- късно потъмнява и застива във вид на капки, ... дървета през лятото и есента. ... годишни дръвчета. ... Контролът е преди засаждане.

Отглеждане на редки овощни видове в Украйна Breeding of rare ...

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_20-2_part_1_2017.pdf

Грозде / Grape. Вишна и вишнап. Sour cherry & Duke. Малина. Raspberry. Череша. Sweet cherry. Червено френско грозде. Red current. Ягоди / Strawberry.

СХЕМА за опазване на Лозя от болести СХЕМА за опазване на ...

https://genkoenchev.com/image/polezno/-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%8F-2017.pdf.cAqf2WNrWJ6oP5Orv2ewEj3v22Y5I1oc

СХЕМА за опазване на Лозя от болести. СХЕМА за ... Идеалният вариант е да правите калибриране на пръскачката преди всяко пръскане, за да е.

За опазване на лозя.pdf

https://genkoenchev.com/image/polezno/-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%8F-2017.pdf.cAqf2WNrWJ6oP5Orv2ewEj3v22Y5I1oc

Вазтак нов 100ЕК 0,0125% (1,25мл/10л вода); Даскор 440 50мл/дка (5мл/. 100м² с 2-10л вода); Дека ЕК 40-60мл/дка (4-6мл/100м² с 10л вода); Децис 2 ...

Наредба за опазване на селскостопанското имущество ...

http://www.septemvri.org/naredba_OSS.pdf

територията на Община Септември от повреди, унищожаване, ... 1. декоративните дървета и храст в общинските озеленени площи, които се ... с химически препарати без писмено разрешение от Кмета на Общината или.

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=18558

24 юни 2019 ... видове птици, за които са е обявено НАТУРА 2000 мястото . ... B.1.b Видове птици от Директивата за птиците. ... и плаващи подвижни.

План за опазване на околната среда

https://www.pleven-oblast.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=3091

едната тери. на обосоо,. 300 КОО» мен. Плевен ug ou сувана о е bueno. К че се ... Дикар консулт ООД, „5 минути”Дружба, „Нина”- пазар Нина ...

традиционно животновъдство опазване на застрашени от ...

https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/Porodi.pdf

Суровото мляко трябва да се добива от здрави животни, незаразени с ... Една от основните наши породи овце е Плевенската черноглава овца. ... Развъдият сезон е продължителен, което дава възможност размножителния процес ... Отделни ярета достигат над 400 грама прираст на ден показват опитите ...

Опазване и възстанОвяване на речните кОридОри

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/bg_vodi_all_2.pdf

гледна точка на съвременното разбиране за река, речни еко- системи и ... ниво на екстремно заливане ниво на ... джунгли. В миналото заливните гори са били широко разпрос- ... строи в заливната тераса на реката или на това място ще ... морите, причинени от ниско съдържание на кислород, са често.

Екология и опазване на околната среда

http://shu.bg/sites/default/files/ksk/FPN_Biologia.pdf

хищничество; паразитизъм; анабиоза; алелопатия. Полжителни взаимоотношения в съобществата – коменсализъм, симбиоза. Примери. 17.

ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРИ В 10 ПАРКА

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/laymans_report_bg_final_web.pdf

Рилски Манастир. Рилски Манастир, BG0000496. 7. Русенски Лом. Ломовете, BG0000608. 8 ... и рилски ревен. Панчичевата пищялка се среща само на ...

опазване на биологичното разнообразие в българия - WWF

http://awsassets.panda.org/downloads/2_1995_nat_biodiv_strategy_bg.pdf

консорциум от Световния фонд за Природата (World Wildlife Fund), организацията Опазване на Природата (The Nature Conservancy) и Института за ...

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на ...

https://www.mzh.government.bg/odz-pernik/Libraries/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_opazvane_na_zemedelskite_zemi.sflb.ashx

3 ЗСПЗЗ. Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на ...

Опазване и възстановяване на 11 типа природни ... - WWF

http://awsassets.panda.org/downloads/______6.pdf

узрели семена от росянка, които бяха заложени в подходящ субстрат в разсадник. Бяха произведени 180 млади растения от кръглолистна росянка ...

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА Пипер - АГРОПАЛ ООД

http://agropal-bg.com/documents/2015/10/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84

срещу КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА (АЛТЕРНАРИЯ) - Дитан ДГ/Дитан М-45200г/дка (20г/100м² с 5-10л вода) срещу БРАШНЕСТА МАНА - Сяра ВГ300г/дка ...

химия и опазване на околната среда - mon

https://www.mon.bg/upload/12486/chemistry_dzi2_22.05.2015.pdf

22 май 2015 ... Веществото А има йонна кристална решетка, а веществото Б − атомна кристална решетка. Може да се очаква, че: А) веществата А и Б ...

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ т НЕДВИЖИМОТО ...

https://www.dnevnik.bg/file/2488557.pdf

... което ще се събаря или гради в морския ни град. Приложение: Протокол №3/5.12.2014г. С уважение,. Николай Савов председател. Християн Облаков.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1285

... най-малко 31 вида висши растения, 7 безгръбначни, 3 вида риби, 2 змии, 3 птици, 2 (възможно 3) вида бозайници и 6 местни животински породи. У ...

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

https://www.mon.bg/upload/5464/1_vi_HIMIA_23_may_2012.pdf

23 май 2012 ... Ковалентна полярна химична връзка възниква между: А) еднакви по вид атоми. Б) атоми с близка електроотрицателност. В) различни ...

проучване и анализ за опазване на ... - Град Пирот

https://www.pirot.rs/downloads/projekti/karaula/BiodiverzitetBG.pdf

Природния цикъл на застрашените видове в Стара планина: мнение за поточната пъстърва. ... На сеизмологичната карта на Сърбия районът на Стара планина е разположен в областта ... Туристическа организация на. Пирот ...

опазване и устойчиво ползване на лечебните растения

http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/03/Narachnik.pdf

За да е възможно да се изпълни това условие е необходимо в позволителните да се посочва, колкото е възможно по- ... босилек) Thymus sp. Diversae. ... удостоверение за култивиране за вид, който не може да се отглежда. ... сухо място, без достъп на насекоми, гризачи, птици и домашни животни. Раздел ...

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на растителния вид ... - МОСВ

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_PLANTS/Lathyrus_pancici_AP2014-2023_RD493-2014.pdf

растителен вид Панчичево секирче (Lathyrus pancicii (Jurišić) Adamović) и чрез набелязване на конкретни консервационни мерки да се гарантира ...

Наредба № 18 за изграждане и опазване на ... - Община Кубрат

http://www.kubrat.bg/obs/decree/naredba18.pdf

1. декоративните дървета и храсти в общинските озеленени площи, които се стопанисват ... изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. ... Вечнозелени храсти за 1 бр.

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА с цел опазване ...

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/2389.pdf

ни торове (напр. карбамид) се внасят при неподхо- ... трябва да се има предвид съдържанието на азот в тях ... култури, да не се тори до 15 февруари. 3.

програма за опазване на околната среда - Община Лом

https://oalom.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=12712

запад на изток. Тя е най-дебела в Западната Дунавска равнина при с. Орсоя, където на отделни места близо до дунавския бряг достига 100-120 м н.в.

опазване природното богатсво на странджа планина - Keep | EU

https://www.keep.eu/sites/default/files/project_files/Joint%20student_BG%20pomagalo.pdf

боровинка, пираканта, колхидски джел, чашковидна звъника и др. ... изчерпване на неговите възможности – рекултивация, засаждане на дървета и ...

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА Домати и Патладжан ... - АГРОПАЛ ООД

http://agropal-bg.com/documents/2015/10/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0

предпазно: Каптан 80ВГ 150-190г/дка (15-19г/100м² с 6-12л вода); Дитан ... При смесване с препарати за растителна защита се използва ниската доза.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ... - Община Априлци

http://www.obshtina-apriltsi.com/inc/service/service.download.file.php?fid=1250

31 Дек 2015 ... 19. Бреза обикновена-. Betula pendula. Драшкова поляна,. Велчево. По единично ... 7% от горските територии, а към защитните – 19%. Защитените зони по „ ... "Имението на. Майстора" ... "Вила Лозите". Априлци.

национален център по опазване на общественото здраве ...

http://ncphp.government.bg/files/all-unicef2.pdf

за отглеждане на детето и отношенията родител-дете, както и за препоръките за ... във четири възрастови групи както следва: от 0 до 6 месеца (на 0-5 ... плодове (консумирани като сурови продукти и сокове от тях, приготвени при домашни ... (112,9 г/ден), които са предимно плодово-зеленчукови пюрета.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.